Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Auto moto

18. decembra 2019

Ako správne vypočítať odpisy pri kúpe ojazdeného auta?Kupujete ojazdené auto na podnikanie? Uplatnite si odpisy a znížte si tak základ dane z príjmov. Aké spôsoby možno použiť? Koľko rokov potrvá odpisovanie?Zdieľať

Prečo sa odpisuje majetok?

Odpisovanie umožňuje vytvoriť reálny obraz o finančnom stave firmy. Majetok používaný pri podnikateľskej činnosti stráca na svojej hodnote a prenáša sa do nákladov na tvorbu výrobkov a služieb. Zároveň sa znehodnocuje aj vplyvom prírodných, či fyzikálnych a chemických faktorov ako sú napríklad teplo, vlhko, korózia. Pôsobením týchto činiteľov sa znižuje hodnota aj u osobných automobilov, bez rozdielu miery využívania. Okrem toho nastáva i morálne opotrebenie v podobe nových modernejších typov automobilov, ktoré sa každoročne objavujú na trhu. Odpisy vypovedajú teda o miere rôznorodých spôsobov zníženia hodnoty majetku v peňažnom vyjadrení.

Foto: Marianna Tomanová (autor obrázku)

Odpisy a jazdené auto

Výpočet odpisov sa vyráta z dvoch hľadísk. Metóda daňového odpisovania má jednotlivé zložky výpočtu pevne stanovené a vyčíslené čiastky priamo znižujú príjmy pri vymeriavaní základu dane z príjmov. Účtovným odpisovaním je vyjadrené reálne zníženie hodnoty majetku. Výber odpisovaného plánu, sadzby i doby odpisov, je preto do istej miery ponechaný na rozhodnutí manažmentu a účtovníctva firmy. To však neznamená, že odpisy budú účtované ľubovoľne, ale v medziach zákona a predpísaných postupov. Rozdiel medzi uvedenými metódami je aj vo frekvencii odpisov. Zatiaľ, čo účtovným spôsob sa čiastka odpisuje mesačne, výška odpisov daňovým spôsobom raz ročne.

Zdroj: Bigstock.com

Odpis osobného vozidla podľa daňového odpisovania

Ak pri začlenení nového alebo ojazdeného auta do účtovníctva sú splnené podmienky – hodnota vyššia ako 1 700 eur a plánovaná doba používania dlhšia ako jeden rok – vtedy bude automobil považovaný za dlhodobý hmotný majetok. Dopravné prostriedky ako samostatné hnuteľné veci, t.j. osobné automobily, motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb a na prepravu nákladu, sú podľa Zákona o dani z príjmov zaradené do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky.

Pre výpočet výšky odpisov je dôležité určiť vstupnú cenu. Môže sa jednať o:

  • kúpnu cenu,

  • hodnotu nákladov na vytvorenie majetku vlastnou činnosťou,

  • hodnotu lízingu,

  • cenu ohodnotenú znalcom - ak ide o darovanie alebo vloženie auta zo súkromného používania do podnikateľskej činnosti zo strany fyzickej osoby, podnikateľa.

Súčasťou obstarávacej ceny je aj technické zhodnotenie, ktoré je potrebné na začatie užívania automobilu, t.j. poplatky spojené s prihlásením alebo prepisom vozidla, prípadne náklady nevyhnutné na vypracovanie kúpnej zmluvy. Ďalšie výdaje ako lekárnička do auta, nákup diaľničnej známky, pohonné hmoty sú zaradené medzi výdavky a nie sú súčasťou vstupnej ceny.

 

Výpočet odpisov rovnomerným spôsobom pri osobnom automobile vyzerá nasledovne:

Vstupná obstarávacia cena : 4 odpisové roky

Takto vypočítaný ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Ak obstarávacia cena zakúpeného ojazdeného auta je nižšia ako 1700 eur a plánovaná doba užívania dlhšia ako jeden rok:

  • môže byť automobil zaradení do majetku podniku a odpísaný účtovnými odpismi,

  • môže ako daňový výdavok znižovať základ dane z príjmu priamo v zdaňovacom období, v ktorom bol obstaraný.

Samostatne zárobkovo činná osoba má ešte jednu možnosť. Súkromný automobil nemusí vložiť do majetku podnikania, ale môže ho používať na podnikateľské zámery. V tom prípade sa v účtovníctve vedú výdavky na pohonné hmoty a na kilometer pracovnej cesty sa od júna 2019 účtuje 0,193 eura.


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila TV JOJ pokutu 6000 eur
<< predchádzajúci článok
Snehový labyrint je novou atrakciou zimnej sezóny na Horehroní

Ako správne vypočítať odpisy pri kúpe ojazdeného auta? - diskusné fórum čitateľov