Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

23. októbra 2006

Filmový maratón sa úspešne rozbeholBratislava sa opäť stala centrom rušného festivalového diania. Priamo v jej centre po tridsiaty tretí raz otvorili Medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm 2006. Do 27. októbra si budú môcť ...Zdieľať

BRATISLAVA 23. októbra (WN/PR) - Bratislava sa opäť stala centrom rušného festivalového diania. Priamo v jej centre po tridsiaty tretí raz otvorili Medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm 2006. Do 27. októbra si budú môcť Bratislavčania i návštevníci mesta z radov odbornej i širokej verejnosti denne v dvoch samostatných projekciách vo Festivalovom centre (Kino a Hotel Tatra) pozrieť 121 úžasných filmov z 30 krajín. Vstup na všetky premietania a sprievodné podujatia je voľný!

Vyše deväťdesiathodinový filmový maratón XXXIII. ročníka festivalu Ekotopfilm 2006 otvoril smutný klaun s kvetinou, oficiálna zvučka, ktorú festival dostal v roku 1993 pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky ako pozdrav od organizácie UNEP so sídlom v africkom Nairobi. Otvárací tandem doplnil kultový americký film Posolstvo – krásne zábery ilustrujúce slová indiánskeho náčelníka kmeňa Duwanish adresované prezidentovi USA v polovici 19. storočia. Jeho obsah i obsah ďalších úvodných filmov potvrdili pravdivosť slov, ktorými tohtoročný Ekotopfilm krátko predtým otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš. V príhovore vyzdvihol význam Ekotopfilmu a poprial mu ďalších a ďalších 33 rokov, okrem iného aj preto, že „takýto festival potrebujeme“. Na slávnostnom otvorení vystúpila aj prezidentka Festivalového výboru Elena Kohútiková, ktorá ocenila schopnosť festivalu „osloviť cieľovú skupinu, ktorou sme my všetci, krátko, jasne a zreteľne a ponúknuť množstvo tém na zamyslenie“. Krátko hovoril aj Robert Brožek v mene spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorá je už po šiesty raz generálnym partnerom festivalu, a starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Peter Čiernik, ktorý pripomenul, že „všetko to, čo kedysi videli a zažili naši rodičia a starí rodičia a už neuvidíme a nezažijeme my, naše deti a ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, stavia človeka pred veľkú zodpovednosť za každý krok a za každé rozhodnutie“. Po ich slovách sa už naplno rozbehol pravý festivalový život. V dvoch projekciách si diváci všetkých generácií v prvý deň festivalu pozreli takmer tridsiatku filmov.

Súčasťou Ekotopfilmu je okrem filmovej prehliadky tradične množstvo sprievodných podujatí (semináre, panelové diskusie, besedné fóra a pod.) na aktuálne témy. Tieto aktivity organizátori a odborní garanti koncipovali tak, aby boli atraktívne a prínosné pre širokú občiansku verejnosť. Sprievodný program dnes otvorila konferencia pedagógov na tému Environmentálna a etická výchova a vzdelávanie. Ako povedala Mgr. Mária Kollárová z Krajského školského úradu v Bratislave, ktorý podujatie spolu s BSK a ďalšími partnermi organizoval, nosné témy boli rôznorodé. Hovorilo sa nielen o úspešných projektoch a trendoch v oblasti environmentálnej výchovy, ale aj o závažných problémoch, akým je v súčasnosti napríklad šikanovanie detí v školách, a najmä možných riešeniach. Popoludní Ministerstvo životného prostredia SR prezentovalo projekt NATURA 2000 – chránené vtáčie územia. Pondelkový sprievodný program uzavrela beseda Aktuálny stav ochrany prírody, problémy lesného hospodárenia a možné východiská organizovaná Lesoochranárskym zoskupením VLK.

Slávnostná atmosféra z ranného otvorenia festivalu Ekotopfilm 2006 sa podvečer prenesie do Primaciálneho paláca, kde sa od 18. hodiny za účasti organizátorov, partnerov a priateľov festivalu a domácich a zahraničných hostí uskutoční slávnostný večer.

Z UTORKOVÉHO PROGRAMU

Zajtrajšia časť súťažnej filmovej prehliadky sa začne o 8.30 a v dvoch projekciách predstaví ďalších 35 filmov (Strom je ako človek, Priamo v počasí, Vietor, Černobyľ: Neviditeľný zlodej, Premeny Tatier a mnohé a mnohé ďalšie). Zo Sprievodného odborného programu sa uskutoční seminár pripravený Ministerstvom hospodárstva SR na tému Energetická politika Slovenskej republiky. Obnoviteľné zdroje energie. Energetická efektívnosť (14. hod., kongresová sála, Hotel Tatra). Sprievodný program v druhý festivalový deň uzavrie mimoriadne atraktívne diskusné fórum Pod lupou na tému Urbanistická vízia Bratislavy – plán, alebo chaos, ktoré bude moderovať Štefan Hríb, hosťami budú hlavný architekt mesta Bratislavy, predstaviteľ Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy, starostovia mestských častí a ďalší (19.00 hod., kaviareň, Hotel Tatra).

Knieža Albert II. Monacký sa stane v poradí deviatym laureátom pocty Honour of Ekotopfilm 2006. Toto prestížne ocenenie si osobne prevezme v Bratislave!!!

Od strieborného jubilea, teda od roku 1998, sa v rámci festivalu Ekotopfilm každoročne udeľuje pocta Honour of Ekotopfilm významným domácim a svetovým osobnostiam za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja, za významné vedecké objavy, humánne či kultúrne aktivity alebo za celoživotné dielo v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti. Dosiaľ sa držiteľmi pocty stali: Jacques Yves Cousteau, Ivan Bella, Svend Auken, Al Gore, Günter Verheugen, Václav Havel, Juraj Hraško a Nicole a Serge Roetheliovci. V poradí deviatym laureátom pocty Honour of Ekotopfilm sa 24. októbra stane Jeho Najjasnejšia Výsosť knieža Albert II. Monacký, ktorý je od apríla minulého roku 32. zvrchovaným vládcom Monackého kniežatstva. Je príslušníkom jednej z najstarších rodín – Grimaldiovcov, ktorá už sedem storočí vládne Monackému kniežatstvu.

J. N. V. knieža Albert II. stojí na čele Nadácie Za osobnú zaangažovanosť v ochrane životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, zostavil zoznam závažných výstražných javov, ktoré „nútia každého z nás konať, ak chceme zachrániť planétu pre budúce generácie. Najdôležitejšia je zainteresovanosť každého z nás. Životné prostredie je naše, spoločné, preto jeho ochrana je našou spoločnou úlohou“.

J. N. V. knieža Albert II. Vytrvalo upozorňuje na následky otepľovania ovzdušia, najmä zvýšenie teplôt a hladiny oceánov, znečistenie ovzdušia a vody, rýchle vyčerpanie biologickej diverzie, nedostatok zdravej vody, čím trpia vo svete miliardy živých bytostí.

J. N. V. knieža Albert II. vyhlásil, že „nadácia bude trvalým prameňom dynamických, novátorských akcií v prospech životného prostredia a jeho nepretržitého rozvoja. Bude hrať významnú úlohu v oblasti znečistenia prostredia na medzinárodnej úrovni“. Nadácia bude svoju činnosť orientovať na tri oblasti: teplotné zmeny, biologické diverzie a voda. „Monako určite nie je najväčšou krajinou sveta, no ja som pevne rozhodnutý poukázať na to, že môže patriť medzi najpriekopníckejšie štáty v oblasti životného prostredia.“

J. N. V. knieža Albert II. oživil monackú tradíciu ochrany oceánov. „Pred storočím môj prapradedo, knieža Albert I., uskutočnil expedíciu na Severný pól.“ J. N. V. knieža Albert II. tento výkon zopakoval po rovnakých trasách a mohol spolu so svojimi spoločníkmi skonštatovať značné zmenšovanie ľadových krýh, čo dáva jasný signál na riešenie závažnosti situácie pre celú civilizáciu. J. N. V. knieža Albert II. vyhlásil svoj osobný záväzok. „Nadácia je venovaná oblasti životného prostredia a jeho trvalého rozvoja. Rátam s tým, že bude hrať významnú rolu pri naliehavom riešení situácií. Ubezpečujem vás, že budem osobne a nepretržite zaangažovaný pri uskutočňovaní uvedených cieľov.“

Z programu kniežaťa Alberta II. v Bratislave

Jeho Najjasnejšia Výsosť knieža Albert II. priletí na bratislavské Letisko M. R. Štefánika v utorok 24. októbra okolo 14.30 hod. Po prílete sa presunie do Prezidentského paláca, kde ho prijme prezident SR Ivan Gašparovič (organizácia – Kancelária prezidenta SR). Na 16. hod. je plánovaný príchod do Primaciálneho paláca, kde sa v Červenom salóniku uskutoční slávnostné odovzdanie pocty Honour of Ekotopfilm. Po jeho skončení bude v Zelenom salóniku nasledovať krátky brífing pre zástupcov médií. Vo večerných hodinách knieža absolvuje večeru s predsedom vlády SR Robertom Ficom (organizácia – Úrad vlády SR).

EKOTOPFILM V SKRATKE

· Ekotopfilm je od začiatku zameraný na všetky odvetvia priemyselných, hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

· Nosnou časťou festivalového programu sú dve samostatné projekcie, ktoré sa od pondelka do piatka uskutočnia v dvoch blokoch (od 8.30 do 13.00 hod. a od 17.30 do neskorých nočných hodín). Vstup na projekcie a všetky sprievodné podujatia je voľný.

· Festival sa aj tento rok uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Generálnym riaditeľom Ekotopfilmu je Pavol Lím. Prezidentkou Festivalového výboru, v ktorom sú zastúpení odborní garanti festivalu a jeho partneri, je Elena Kohútiková. Organizátorom festivalu je agentúra Ekotopfilm a Hlavné mesto SR Bratislava. Hlavnými odbornými garantmi sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR v úzkej spolupráci s ďalšími 11 rezortmi vlády SR, so SOPK, ZMOS, AZZZ SR, ASPEK a ďalšími partnermi. Okrem generálneho partnera festivalu, spoločnosti U. S. Steel Košice, s, r, o, sa na jeho príprave výrazne podieľajú viaceré významné podnikateľské subjekty, ktoré sú lídrami vo svojom odbore – Matador, a. s., VSE, a. s. a ďalší.

· Podobne ako po minulé roky je súčasťou Ekotopfilmu Junior festival – Ekotopfilm pre deti a mládež organizovaný v rámci celého Bratislavského samosprávneho kraja.

· Po piatkovej projekcii ocenených snímok a slávnostnom odovzdaní Grand Prix Ekotopfilm 2006, hlavných cien v šiestich kategóriách a ďalších cien bude Ekotopfilm 2006 pokračovať v novembri Prehliadkou víťazných filmov v Košiciach a Prahe a na jar 2007 aj vo Viedni a v Budapešti.

Podrobný program festivalu prepojený s katalógom filmov možno nájsť na adrese:

www.ekotopfilm.sk a www.festivaly.sk

Bližšie informácie a fotografie poskytne:

Dominika Matejčeková, sekretariát, Hotel Tatra

Jana Hyžová, tlačové stredisko, Hotel Tatra

tel.: 02/59 27 21 40, 0902 233 322

e-mail: ekotopfilm@ekotopfilm.sk

EKOTOPFILM


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Premiérového Husáka publikum neposlúchlo, tlieskalo
<< predchádzajúci článok
Holuby, kačice, čajky a labute netreba prikrmovať

Filmový maratón sa úspešne rozbehol - diskusné fórum čitateľov