Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

13. decembra 2020

Kandidáti na šéfa SND predstavili vízie riadenia a rozvoja inštitúcieTretie kolo, ktorého súčasťou je neverejné i verejné vypočutie kandidátov, je na programe v pondelok a v utorok (14. a 15. 12.), verejnosť môže sledovať híring prostredníctvom online prenosu.Zdieľať
SND

Ekonomická stabilizácia ako základ rozvojových plánov, zefektívnenie nákladov i zmeny v pôsobení jednotlivých umeleckých zložiek. Rovnako hľadanie nových zdrojov financovania, orientácia na korporátny marketing a oslovenie mladého diváka a tiež nevyhnutnosť realizácie rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla (SND). To sú výzvy, ktoré sa objavujú vo víziách riadenia a rozvoja tak, ako ich predložili a na webe Ministerstva kultúry (MK) SR zverejnili piati uchádzači o pozíciu generálneho riaditeľa SND.


Operný režisér a dramaturg Martin Bendik si myslí, že hlavným problémom SND je rozpad hierarchie hodnôt, od ktorého sú odvodené finančné, administratívne a organizačné problémy. Jeho zámerom je zmeniť spôsob riadenia prostredníctvom decentralizácie a delimitácie väčšiny právomocí na súbory SND, ktoré by mali mať plne autonómne rozpočty, vychádzajúce z reálnych podkladov a analýz. Bendik sa chce zasadiť za vytvorenie honorárovej smernice, ktorá odstráni diskriminácie pri ohodnocovaní porovnateľných výkonov. V prípade investičných aktivít navrhuje tiež v rámci umelecko-dekoračných dielní vytvoriť kreatívne centrum, ktoré by slúžilo i iným inštitúciám a umeleckému školstvu. Upozorňuje, že súčasťou úspešnej transformácie SND musí byť aj zvýšenie disciplíny v umeleckých zložkách. "Považujem za nevyhnutné zaviesť striktné pravidlá pri uvoľňovaní zo skúšobného procesu v prípade mimodivadelných aktivít,“ zdôraznil.

Manažér v oblasti kreatívneho priemyslu Matej Drlička v zverejnenom projekte už konkretizuje ľudí, ktorí by tvorili skupinu najbližších spolupracovníkov a šéfov umeleckých súborov. Drlička navrhuje prvé tri mesiace od nástupu nového vedenia nastaviť ako rozpočtové provizórium odvodené od kontraktu na rok 2020, v ktorom sa budú riešiť nevyhnutné personálne a prevádzkové náklady, pričom toto obdobie bude využité na finančný, technický a i personálny audit, ktorý bude základom kontraktu so zriaďovateľom - ministerstvom kultúry. Hospodárenie divadla sa musí podľa neho riadiť prísnou finančnou kontrolou. Definuje tiež úlohy v prípade jednotlivých umeleckých zložiek SND. V prípade baletu napríklad spomína potrebu iniciovať novelu zákona o divadelnej činnosti, ktorý upravuje tzv. výsluhovú rentu pre tanečníkov a podmieňuje jej vyplácanie aktívnym pôsobením po dobu 22 rokov. Drlička upozorňuje, že baletní umelci sú nútení zo zdravotných dôvodov kariéru ukončiť už po 15 rokoch. A hoci už netancujú, naďalej ostávajú členmi súboru, hoci nie sú pre súbor žiadnym prínosom. "Takáto prax je z ekonomického a prevádzkového hľadiska neprijateľná,“ dodal Drlička. Chce taktiež organicky prepojiť umelecké a technické zložky jednotlivých umeleckých súborov s umelecko-dekoračnými dielňami, v oblasti podporných marketingových aktivít navrhuje napríklad vytvorenie online streamovacej platformy v štýle Netflix alebo HBO GO, ktorá by ponúkala predstavenia a koncerty všetkých súborov SND.

Súčasný šéf divadla, vedením poverený dramaturg Peter Kováč sformuloval krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. V prvej kategórii je ekonomická stabilizácia, audit riadiacich procesov a zefektívnenie nákladov, v strednodobom horizonte dlhodobý kontrakt so zriaďovateľom, ktorý má prispieť k väčšej stabilizácii i nezávislosti SND, v dlhodobom horizonte ráta s implementovaním nových zdrojov financovania, systematickými investíciami do technologickej infraštruktúry divadla a korporátnym marketingom. Formuje aj horizontálny cieľ, ktorým je transformácia štátnej príspevkovej organizácie na holdingovú spoločnosť. Vo vízii spomína aj úsporné opatrenia na obdobie naďalej postihnuté pandémiou COVID-19. Návrhy nadväzujú na už prijaté opatrenia, ktoré ako riaditeľ zaviedol v tomto roku. Medzi zdrojmi možných úspor vidí napríklad úpravu času realizácie predstavení do 22.00 h a zníženie príplatkov za nočnú prácu.

Umelecký šéf baletu Národního divadla Brno a bývalý šéf Baletu SND Mário Radačovský vyzdvihuje vo svojom projekte potrebu vytvorenia schémy financovania kultúry a hľadanie viaczdrojového financovania SND. Piliermi Radačovského filozofie riadenia sú kvalita, konzistentnosť, kontinuita i sloboda v rozhodovaní v prospech SND. Z týchto východísk považuje za veľmi dôležité vymedzenie si kompetencií a vzťahov medzi divadlom a rezortom kultúry ako zriaďovateľom. Nasledujúce tri sezóny si podľa neho vyžiadajú krízový režim, do skončenia sezóny 2021/22 sa majú nastaviť kritériá, ktoré umožnia rozvojové plány. Obdobie veľkých investícií sa má začať od roku 2024. Medzi Radačovského ciele patrí aj postupné zvyšovanie rozpočtu – príspevku zo strany MK. "V rokoch 2021 až 2023 na úroveň 25 miliónov eur, 2023 až 2030 na úroveň 30 až 40 miliónov eur,“ spresnil vo svojom projekte.

Obchodný a marketingový manažér Roman Takáč uvádza vo svojom projekte analýzu súčasného stavu SND, v prípade krokov transformácie sa odvoláva na detailný postup krokov, ktorý zaslal hodnotiacej komisii pri prihláške do výberového konania. Za ambicióznu výzvu, ktorú by chcel pri vedení SND dosiahnuť, označuje vyrovnaný rozpočet v roku 2022 a minimálne 20 percent vlastných výnosov v rámci rozpočtu na rok 2022.

Projekty i životopisy kandidátov sú zverejnené na webe rezortu kultúry. Tretie kolo, ktorého súčasťou je neverejné i verejné vypočutie kandidátov, je na programe v pondelok a v utorok (14. a 15. 12.), verejnosť môže sledovať híring prostredníctvom online prenosu, bližšie informácie sú na webe MK.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Lucia Gibarti vydala skladbu Noc Vianoc, slovenskú verziu vyše 170-ročnej koledy
<< predchádzajúci článok
Čínska sonda Čchang-e 5 začala návrat na Zem, z Mesiaca prinesie vzorky hornín

Kandidáti na šéfa SND predstavili vízie riadenia a rozvoja inštitúcie - diskusné fórum čitateľov