Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

09. októbra 2009

Slovensko vstupuje do sporu medzi NCHZ a európskym súdomSlovenská republika zastúpená Ministerstvom spravodlivosti SR podala vo štvrtok tento týždeň žiadosť na Súd prvého stupňa Európskeho spoločenstva v Luxemburgu o vstup do konania v pozícii ...Zdieľať
BRATISLAVA 9. októbra (WEBNOVINY) - Slovenská republika zastúpená Ministerstvom spravodlivosti SR podala vo štvrtok tento týždeň žiadosť na Súd prvého stupňa Európskeho spoločenstva v Luxemburgu o vstup do konania v pozícii vedľajšieho účastníka na podporu návrhu spoločnosti Novácke chemické závody (NCHZ). Cieľom spoločnosti v tomto spore je odklad výkonu rozhodnutia Európskej komisie, ktorá jej uložila pokutu z dôvodu jej účasti na kartelovej dohode vo výške 19,6 mil. eur.


Novácke chemické závody žiadajú o odklad výkonu rozhodnutia komisie pokiaľ ide o uloženie pokuty, a to až do vynesenia rozsudku v konaní, v ktorom spoločnosť napadla právoplatnosť časti predmetného rozhodnutia. "Slovenská republika podporuje návrh spoločnosti Novácke chemické závody v záujme ochrany zamestnanosti, keďže skončenie činnosti tohto podniku by malo veľmi nepriaznivý dopad na zamestnanosť v tomto regióne," konštatovala ministerka spravodlivosti SR Viera Petríková.

Žalobu na Súde prvého stupňa v Luxemburgu vo veci preskúmania rozhodnutia Európskej komisie v závere minulého týždňa podala aj 1. garantovaná a.s. Komisia totiž vo svojom rozhodnutí zaviazala k úhrade pokuty obe uvedené spoločnosti spôsobom spoločne a nerozdielne. "Nakoľko 1. garantovaná nesúhlasí s prisúdením zodpovednosti za porušovanie hospodárskej súťaže a ani s výškou udelenej pokuty, začala v predmetnej veci konať potrebné kroky, ktorých vyústením bolo práve podanie vyššie uvedenej žaloby," informuje 1. garantovaná.

Ako ďalší krok 1. garantovaná avizuje podanie žiadosti na predsedu Súdu prvého stupňa v Luxemburgu o umožnenie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia komisie, nakoľko samotné podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia komisie nemá odkladný účinok. "V prípade, že 1. garantovaná nebude vo svojej snahe úspešná, hrozí je podobne ako Nováckym chemickým závodom konkurz," konštatuje spoločnosť.

NCHZ sú už pritom v konkurze. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Okresného súdu Trenčín z 2. októbra tohto roka. Okresný súd ustanovil správcu a vyzval veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. "Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike," informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus. Dlžník je teraz povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony.

Firma Novácke chemické závody podala návrh na konkurz 16. septembra potom, čo im Európska komisia udelila pokutu vo výške 19,6 mil. eur za údajnú účasť v chemickom karteli. Pokuta, ktorá bola uložená, je najvyššou spomedzi všetkých účastníkov kartelu a predstavuje jednu tretinu celkovej sumy pokuty uloženej komisiou. Vedenie chce týmto krokom chrániť podnik pred veriteľmi a zabezpečiť pokračovanie vo výrobe. "Vyhlásenie konkurzu bolo absolútne predčasné. Na to vôbec nenastala doba," reagoval v stredu pre agentúru SITA minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek. Do spoločnosti sa pritom už chystá aj daňová a finančná kontrola. "Rôzne čísla nekorešpondujú s realitou, preto požiadame Ústredné daňové riaditeľstvo o daňovú kontrolu a ministerstvo financií o vykonanie finančnej kontroly od roku 2003 do dneška," povedal Jahnátek.

Prípadný krach Nováckych chemických závodov by podľa Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR postihol celú slovenskú chémiu. Značná časť slovenských chemičiek je totiž na uvedenú spoločnosť obchodne napojená. Zväz preto žiada štátne i súkromné inštitúcie o podporu pri hľadaní riešení na záchranu podniku, a tým aj približne 2 000 priamo ohrozených miest a ďalších asi 5 000 miest ohrozených u dodávateľov.

Podľa júlovej správy Európskej komisie slovenská chemická firma NCHZ a jej bývalá materská spoločnosť 1. garantovaná budú musieť zaplatiť za kartelové dohody s ďalšími európskymi chemickými spoločnosťami pokutu 19,6 mil. eur. Rozhodla o tom komisia, ktorá dokopy v ôsmich prípadoch udelila pokuty v sume 61,12 mil. eur. Podľa komisie totiž mali v rokoch 2004 a 2007 pokutované spoločnosti stanoviť ceny a rozdeliť si trhy s práškovým acetylidom vápenatým, granulovaným acetylidom vápenatým a granulovaným horčíkom, ktoré sa využívajú najmä v oceliarskom priemysle, vo veľkej časti Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Na jeseň minulého roka sa stala stopercentným vlastníkom NCHZ cyperská spoločnosť Disor Holdings Limited. Cyperský investor kúpil slovenského exportéra chemických produktov od spoločností patriacich do skupín 1. garantovaná a Penta. Akciová spoločnosť Novácke chemické závody je dodávateľom chemických surovín pre široké spektrum priemyselných odvetví. Produkciu chemických výrobkov zabezpečujú výrobné prevádzky troch závodov. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba a predaj výrobkov na báze výroby a spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC) a produktov jeho spracovania. Spoločnosť exportuje svoje výrobky do viac ako 50 krajín celého sveta.

SITA

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Do NCHZ sa chystá daňová a finančná kontrola (7. 10. 2009)
 Súd rozhodol o začatí konkurzného konania voči NCHZ Nováky (29. 9. 2009)
 Krach nováckej chemičky by postihol celé odvetvie (23. 9. 2009)
 Novácke chemické závody podali návrh na konkurz (17. 9. 2009)
 Pokuta EK môže akcionárov 1. garantovanej obrať o majetok (6. 8. 2009)nasledujúci článok >>
Tepláreň Košice za popolček zaplatí 3,2 mil. eur
<< predchádzajúci článok
V prípade útoku Irán zasiahne Izrael priamo do srdca

Slovensko vstupuje do sporu medzi NCHZ a európskym súdom - diskusné fórum čitateľov