Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

23. februára 2024

Úrady práce ponúkajú poradenstvo ako získať prácu pre desaťtisíce znevýhodnených ľudíZnevýhodnení a mladí uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do ...Zdieľať
sni mka obrazovky 2024 02 19 o 11.54.14 676x447 23.2.2024 (SITA.sk) - Znevýhodnení a mladí uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti.


Poradenstvo bude poskytované bezplatne. Každý účastník projektu bude mať okrem toho možnosť získať finančný príspevok na cestovné a stravu v maximálnej výške 93,80 eur.

Zvýšenie zamestnania znevýhodnených a mladých ľudí bez práce


Cieľom tohto národného projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnania znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

Prvá samostatná akcia tohto projektu zameraná na mladých ľudí bola spustená začiatkom februára. V týchto dňoch je spustená druhá akcia projektu, tentokrát zameraná na vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

V prvej časti tohto poradenského projektu sme sa zamerali na podporu mladých ľudí, v druhej časti rozširujeme podporu aj na ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Je to ďalší krok k systematickému a komplexnému boju s nezamestnanosťou,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Vytvorenie individuálneho plánu


Účastníci sa v priebehu siedmich až štrnástich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.

Ľudia nad 50 rokov


Druhá akcia projektu je určená znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, t.j. ľuďom nad 50 rokov, pričom úrady práce evidujú viac ako 50-tisíc takýchto uchádzačov o zamestnanie. Ďalšou skupinou sú napr. uchádzači o zamestnanie najmenej dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov, takýchto je viac ako 70-tisíc na Slovensku.

Viac ako 56-tisíc ľudí s nižším ako stredným odborným vzdelaním sa uchádza o prácu a môžu sa prihlásiť do tohto projektu. Najväčšiu skupinu ľudí, ktorým by takýto projekt mohol pomôcť sú ľudia, ktorí najmenej dvanásť kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Je ich takmer sto tisíc.


Zdroj: SITA.sk - Úrady práce ponúkajú poradenstvo ako získať prácu pre desaťtisíce znevýhodnených ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Putin zaplatí ešte vyššiu cenu za svoju agresiu. Biden oznámil viac ako 500 nových sankcií proti Rusku
<< predchádzajúci článok
Kam na výlet v okolí známych kúpeľov?