Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

06. júla 2007

Väčšinu pripomienok k poisťovniam MZ neakceptovaloMinisterstvo zdravotníctva neakceptovalo väčšinu zásadných pripomienok štátnych orgánov, poisťovní a profesijných organizácií k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach. Na rokovanie vlády ...Zdieľať

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Ministerstvo zdravotníctva neakceptovalo väčšinu zásadných pripomienok štátnych orgánov, poisťovní a profesijných organizácií k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach. Na rokovanie vlády tak minister Ivan Valentovič predloží návrh s niekoľkými rozpormi, ktoré neodstránilo ani niekoľko rozporových konaní. Viacerí účastníci pripomienkového konania namietali samotnú podstatu novely, ktorou je zákaz zisku poisťovní a zníženie maxima peňazí, ktoré zdravotná poisťovňa môže použiť na vlastnú správu. Ministerstvo však na svojom návrhu trvá. Odmietlo aj pripomienky k možnej retroaktivite a hrozbe medzinárodných arbitráží.

Proti celkovému návrhu protestovali Asociácia súkromných lekárov, súkromné zdravotné poisťovne, Slovenská lekárska únia špecialistov, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ako aj predstavitelia verejnosti, ktorí podali hromadnú pripomienku. "Navrhovaná zmena postavenia zdravotných poisťovní dramatickým spôsobom mení nastavenia systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku bez toho, aby riešila najvýraznejšie problémy v zdravotníctve," upozornila RÚZ.

Ministerstvo spravodlivosti konštatovalo, že navrhovaná úprava sa posúva k hrane možného porušenia princípu právnej istoty a k porušeniu zákazu retroaktivity. Môže sa tiež považovať za zásah do legitímnych očakávaní poisťovní, ktoré začali podnikať za podmienok, ktoré im umožňovali zisk. Podľa MZ je však retroaktivita vylúčená zavedením prechodného ustanovenia, ktoré hovorí, že prvýkrát je poisťovňa povinná použiť prostriedky verejného zdravotného poistenia len na úhradu zdravotnej starostlivosti až v roku 2008 za hospodársky rok 2007. "Argumenty typu "menenie pravidiel počas hry" nie sú absolútne na mieste. Poisťovne sú zaradené medzi subjekty verejnej správy, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami," tvrdí MZ.

Ako rezort zdravotníctva tvrdí, princípy trhového hospodárstva, najmä dosahovanie zisku zdravotnými poisťovňami z verejných zdrojov nezastavilo zadlžovanie zdravotníctva ako celku. "Systém zdravotníctva sa naďalej zadlžuje, pričom sa v celom systéme vytvorila nerovnováha prejavujúca sa na jednej strane kladnými výsledkami hospodárenia na strane zdravotných poisťovní a na druhej strane neustálym zadlžovaním poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," vyhlasuje MZ.

Ministerstvo financií upozornilo, že aj keď by podľa predloženého návrhu zahraničná spoločnosť naďalej zostala priamym alebo nepriamym akcionárom slovenskej zdravotnej poisťovne, jej investícia by mohla byť považovaná za podstatne znehodnotenú. Odbor aproximácie práva Úradu vlády SR varuje, že je potrebné osobitne zvážiť akékoľvek zásahy voči výkonu individuálneho zdravotného poistenia, keďže by mohlo ísť o štátny zásah do trhového sektora. "Tým by sa SR mohla vystaviť riziku žalôb pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev," varuje aproximačný odbor úradu vlády.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR s návrhom novely nesúhlasí. "Mal by za následok zmenu existujúcej štruktúry trhu zdravotného poistenia, ktorá je charakteristická pôsobením viacerých subjektov," konštatuje PMÚ. V dôsledku navrhovaných zmien vzniká podľa úradu riziko deformácie existujúcej štruktúry trhu zdravotného poistenia na monopol, so všetkými rizikami, ktoré takáto štruktúra prináša. "Vytvára sa tu reálne riziko, že možné negatívne efekty sa v konečnom dôsledku prejavia pri odoberaní zdravotnej starostlivosti práve u poistencov, ako konečných užívateľov," nazdáva sa PMÚ.

Ako PMÚ dodáva, zmenu fungovania poistenia odôvodňuje MZ verejným záujmom. "Reálnym výsledkom prijatia navrhovanej zmeny by však bolo obmedzenie, resp. úplné vylúčenie existujúcej hospodárskej súťaže medzi zdravotnými poisťovňami," poukazuje PMÚ. Poisťovne by tak stratili motiváciu zotrvať na trhu a výsledkom by teda bola významná redukcia existujúceho počtu hráčov na trhu, alebo až monopolizácia. "Predkladateľ zmenu systému verejného zdravotného poistenia v prospech verejného záujmu na kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má podľa dôvodovej správy k návrhu zákona prednosť pred záujmom na ochrane hospodárskej súťaže, dostatočne nezdôvodňuje. Pritom považujeme za rozhodujúce, aby bolo preukázané, že prínosy zo zmeny existujúceho systému verejného zdravotného poistenia prevyšujú nad negatívnymi efektmi vyplývajúcimi z obmedzenia hospodárskej súťaže a prinesú poistencom kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," píše vo svojom stanovisku PMÚ. Argumentuje pritom stanoviskom Ústavného súdu, podľa ktorého verejný záujem na obmedzení hospodárskej súťaže nemožno predpokladať, ale treba ho preukázať.

MZ však tvrdí, že o hospodárskej súťaži nie je možné hovoriť pri súčasných podmienkach výkonu verejného zdravotného poistenia. Absolútne totiž chýba konkurencia pri určovaní výšky poistného, ktoré je predpísané zákonom, ale aj pri úhrade zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu PMÚ trvá na tom, že súťaž medzi podnikateľmi sa neprejavuje len v cenovej konkurencii, ale aj v kvalite poskytovaných služieb, výstupov, dostupnosti a podobne.

Ako upozornila Slovenská komora zubných lekárov, nie je isté, že vytvorenie len jednej štátnej zdravotnej poisťovne na vykonávanie verejného zdravotného poistenia by bolo pre pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti to správne. "Žiaden materiál zo strany predkladateľa tohto návrhu zákona nepriniesol o tom dôkazy. Naopak, monopol, ktorý takto novovytvorená zdravotná poisťovňa získa môže priniesť negatíva a spolu so záväzkom štátu na odškodnenie vyvlastnených zdravotných poisťovní, či už priamo alebo nepriamo, môže mať za následok patovú situáciu v zdravotníctve," vyhlásila komora. Ministerstvo zdravotníctva však túto pripomienku neakceptovalo s odôvodnením, že novela zákona ani samotné pripomienky sa netýkajú postavenia ani vecnej príslušnosti komory zubných lekárov.


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Harabin dal návrh na disciplinárne konanie voči trom exekútoro
<< predchádzajúci článok
Nový proces v kauze vrážd vo Valaskej sa ani do tretice nezača