Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

23. novembra 2020

Foto: Sulíkov plán má 20 strán, navrhuje napríklad aj zadarmo rúška pre seniorov. Rieši aj odškodnenie prevádzok či systém na hraniciachSulíkov plán má 20 strán, navrhuje napríklad aj zadarmo rúška pre seniorov.Zdieľať
Foto: Sulíkov plán má 20 strán, navrhuje napríklad aj zadarmo rúška pre seniorov. Rieši aj odškodnenie prevádzok či systém na hraniciach

Sulíkov plán má 20 strán, navrhuje napríklad aj zadarmo rúška pre seniorov.

Predseda SaS Richard Sulík zareagoval na výzvu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a zverejnil plán, ako bojovať s vírusom covid-19. S odborníkmi pripravil „Semafor zdravia“, kde opisuje opatrenia aj kompenzácie. „Ak ľudia pochopia význam a dôvod prijatých opatrení, ľahšie sa s nimi stotožnia a vo väčšej miere ich budú dodržiavať. Nemenej dôležitá je včasná a rozvážna komunikácia smerom k obyvateľstvu,“ píše v pláne.

Semafor zdravia od SaS má sedem častí:

 • všeobecné opatrenia, pravidlá a odporúčania, platné pre celé územie,
 • špecifické opatrenia platné pre obvod v závislosti od skóre (Semafor),
 • plán testovania,
 • cezhraničný režim,
 • evidenciu a trasovanie pozitívnych prípadov,
 • komunikáciu,
 • odškodnenie zatvorených/obmedzených prevádzok a
 • organizačné zabezpečenie protiepidemiologického plánu.
 • Všeobecné pravidlá opisujú celoplošné základné opatrenia.

Návrh všeobecných pravidiel s celoplošnou platnosťou:

 • Nosenie rúšok v interiéri: práve vývoj epidémie na Slovensku na jar 2020 je dôkazom, že toto opatrenie reálne funguje a minimalizuje prenos vírusu. Preto je povinnosť nosiť rúška v interiéri opodstatnená pre celé územie, samozrejme, s výnimkou vlastného obydlia.
 • Rúška pre každého dôchodcu: osoby staršie ako 65 rokov patria k ohrozeným skupinám a je nutné ich chrániť v zvýšenej miere. Preto raz mesačne doručí Slovenská pošta každej osobe nad 65 rokov obálku s 15 rúškami.
 • Sociálny odstup 2 metre: podľa odporúčania WHO odstupy medzi osobami znižujú riziko nákazy takmer na nulu. Preto treba dodržiavať dvojmetrové odstupy, najmä pri čakaní. Táto povinnosť neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti.
 • Dezinfekcia rúk: pri vstupe do každého priestoru s vyššou hustotou výskytu iných ľudí, ako napríklad predajňa, reštaurácia alebo divadlo, je každý návštevník povinný si dezinfikovať ruky. Z toho vyplýva povinnosť prevádzkovateľa objektu umiestniť pri vstupe účinnú dezinfekciu.
 • Vetranie a zvlhčovanie vzduchu: v uzavretých priestoroch, ktoré sú pravidelne a intenzívne vetrané a zároveň majú vysokú vlhkosť vzduchu, je riziko šírenia vírusu výrazne nižšie.
 • Zníženie mobility: v rámci potrebného zníženia mobility bude počas pandemickej situácie prerušená možnosť cestovať vlakom bezplatne (takzvané vlaky zadarmo). Odporúča sa aj obmedziť cestovanie MHD.

Regionálne opatrenia podľa situácie

Sulíkov plán Semafor zdravia ráta s tým, že pre určité oblasti budú platiť prísnejšie pravidlá ako pre iné.

Aby boli opatrenia účinné, musia sa podľa Sulíka opierať o vedecké dôkazy, kvalitné a aktuálne dáta a skúsenosti z praxe. „Zároveň musia zohľadňovať lokálnu pandemickú situáciu. Nie je efektívne uplatňovať rovnaký rozsah opatrení na celom území Slovenska bez ohľadu na mieru a rýchlosť šírenia covidu-19,“ píše v pláne SaS. O tomto práve vedie SaS s premiérom spory. Minister hospodárstva, ale aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorí sú z SaS, presadzujú regionálne a lokálne riešenie a nie plošné opatrenia.

Definuje, že opatrenia sa budú prijímať podľa takzvaných obvodov. „Ako najvhodnejšie sa javí rozdelenie Slovenska na 36 obvodov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aj z dôvodu, že RÚVZ sú zodpovedné za testovanie,“ píše sa v pláne.

Plán zavádza aj takzvané skóre od 1 do sto bodov. Základ pre výpočet tvorí Protiepidemiologický systém PES Českej republiky. Skóre je súčet bodov za hodnoty štyroch rizikových ukazovateľov.

„Z dôvodu, že údaje o pozitivite v delení po okresoch nie sú momentálne k dispozícii a nie je isté, kedy budú, sa ponúka možnosť ich nahradiť počtom hospitalizovaných na 100-tisíc obyvateľov,“ píše v pláne SaS.

Do úvahy sa pri testovaní budú brať PCR testy aj antigénové, ale nie rovnako. „Vzhľadom na to, že predpokladaná priemerná citlivosť antigénových testov je približne polovičná oproti PCR testom, do celkového počtu pozitívnych testov sa započítava vo všetkých ukazovateľoch A – D súčet počtu pozitívnych PCR testov a 1,8-násobok počtu pozitívnych antigénových testov,“ uvádza SaS.

Skóre vznikne tak, že sa spočítajú počty bodov pridelených podľa hodnoty štyroch ukazovateľov. Čím viac bodov, tým je vyššie riziko. Výsledná hodnota indexu môže nadobúdať rozsah hodnôt od 0 do 100.

Sulíkov plán opisuje štyri pásma alebo fázy:

 • Zelené pásmo pre skóre 0 až 20,
 • oranžové pásmo pre skóre 21 až 39,
 • červené pásmo pre skóre 40 až 64,
 • čierne pásmo pre skóre 65 až 100.

Pre každé pásmo bude platiť osobitný súbor opatrení uvedených v takzvanom semafore.

Rozdiel medzi susediacimi obvodmi môže byť nanajvýš jedno pásmo, pričom určujúce je najhoršie pásmo.

Pásma pre jednotlivé regióny by podľa Sulíkovho plánu stanovilo ministerstvo zdravotníctva na základe skóre a zverejnilo ich každý piatok o 16:00 s platnosťou od nasledujúceho pondelka.

Skóre si môže podľa návrhu región zlepšiť najskôr o 14 dní, avšak zhoršiť pásmo z dôvodu horšieho skóre je možné každých sedem dní. „To znamená, že pri zhoršujúcej situácii dochádza k prehodnoteniu pásma každý pondelok, avšak pri zlepšujúcej sa situácii sa pásmo zmení až o 14 dní,“ tvrdí SaS v pláne.

Plán testovania

SaS popisuje aj to, ako by sa malo testovať. Popisujú, kedy a koho treba testovať.

 •  Testovanie pri príznakoch
 • Trasovanie – dohľadávanie kontaktov s infikovanou osobu a následné testovanie
 • Trasovanie – dohľadávanie kontaktov s infikovanou osobou v regiónoch s vyššou incidenciou, ak je potrebná vyššia kapacita, RT-PCR test + kloktadlo
 • Ohniská v lokalitách s nižšou prevalenciou – školy, domovy sociálnych služieb, firmy…
 • Pri odhalení ohnísk je tiež nápomocné testovanie odpadových vôd.
 • Testovanie pred hromadnou akciou (napríklad divadelné predstavenie, športové akcie)
 • Testovanie celej populácie v oblastiach s vysokou prevalenciou – Antigénový test s cieľom odhaliť jednotlivcov s vysokým potenciálom prenosu.
 • Samostatný režim testovania bude na hraničných prechodoch.
 • Samostatný režim testovania majú aj subjekty hospodárskej mobilizácie, podniky kritickej infraštruktúry, ako aj spoločnosti s 1 000 a viac zamestnancami.

SaS navrhuje aj sprísniť režim na hraniciach. Slovensko by sa podľa ich plánu malo aktívnejšie angažovať v celoeurópskej iniciatíve smerom k trasovaniu a elektronickej evidencii testov, vrátane antigénových. „Databáza bude dobrým predpokladom na voľnejší pohyb osôb medzi členskými štátmi EÚ,“ tvrdí koaličná SaS.

Zachová sa členenie krajín na červené a zelené na týždňovej báze, ako je to dnes. V dvojtýždňovej frekvencii je potrebné automatizovať aj uvoľňovanie či sprísňovanie opatrení aj voči takzvaným tretím krajinám na základe spoločných odporúčaní Únie. Slovensko by podľa plánu SaS malo uznávať PCR aj antigénové testy.

Pre občanov Slovenska a únie má platiť podľa plánu režim, kedy potrebuje na vstup test nie starší ako 72 hodín z krajiny EÚ alebo Slovenska.

Výnimku z tohto pravidla majú mať pendleri, turnusoví zamestnanci, vodiči nákladných áut, zásobovanie, posádky zdravotnej služby posádky pohrebnej služby a študenti prezenčného štúdia. Týmto skupinám by stačil COVID-19 test nie starší ako 14 dní.

Vodiči tranzitnej nákladnej dopravy nemusia mať test, avšak sú povinní opustiť naše územie najkratšou možnou cestou a kabínu smú opustiť len na čerpacej stanici.

„Testy bude možné urobiť aj na vybraných hraničných prechodoch, navrhuje sa prenajať priestor pre súkromné spoločnosti, ktoré môžu vykonávať certifikované testy. Predpokladom tejto procedúry je funkčná e-karanténa, do ktorej sa testovaná osoba musí zaregistrovať,“ píše SaS.

Občania tretích krajín môžu vstúpiť na územie Slovenska len ak majú zabezpečenú možnosť individuálnej 5-dňovej karantény, po ktorej sa musia podrobiť PCR testu na vlastné náklady. Povinnosťou bude registrácia v e-karanténe.

Slovensko sa bude zasadzovať za podľa možnosti celosvetovú, alebo aspoň celoeurópsku iniciatívu vzniku takzvaných Covid pasov, ktoré by u cestujúcich registrovali testy, prekonané ochorenia aj budúcu vakcináciu a slúžili by ako najefektívnejšia pomôcka pre cestovanie.

Ako sa majú dohľadávať kontakty

Sulíkov plán ráta aj s iným spôsobom dohľadávania kontaktov. Po zaevidovaní pozitívne testovanej osoby do systému, tento vyhľadá všetky mobilné čísla, ktoré boli za posledných sedem dní v menšej ako kritickej vzdialenosti k mobilu pozitívne testovanej osoby po dobu viac ako 15 minút, popisuje. „Na tieto mobilné čísla bude automatizovane poslaná SMS správa s výzvou na testovanie a s unikátnym kódom, ktorý bude zadaný do systému, ak sa oslovená osoba dostaví na test,“ píše.

Pomôcť majú dáta regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Národného centra zdravotníckych informácií aj ministerstva vnútra či mobilných operátorov.

Pozitívne testované osoby sa musia zaevidovať v aplikácii E-karanténa. Na uľahčenie dohľadávania by štát podľa plánu mohol využívať aj komerčné call centrá.

SaS rieši aj odškodnenie

Doteraz poskytnutá pomoc – dotácie na mzdy, dotácie na nájomné, odklady splátok, daní, úverov, leasingov sa ukázala podľa Sulíka ako efektívna a je potrebné v nej počas pretrvávajúcej pandémie v primeranom rozsahu pokračovať.

SaS upozorňuje, že je potrebné sa na jednotlivé odvetvia pozrieť podľa toho, ako boli zasiahnuté. „Kým napríklad segment on-line predaja alebo veľké reťazce profitovali, iné segmenty, napríklad gastro, fitnescentrá, výstavníci, jarmočníci, kultúra či cestovný ruch, utrpeli významné straty. Súčasná legislatíva neposkytuje vhodné možnosti, ako tieto straty kompenzovať,“ tvrdí Sulíkov plán. Navrhuje preto takúto pomoc štátu:

 •  vytvoriť univerzálny legislatívny rámec – takzvaný odškodňovací zákon, na základe ktorého by jednotlivé rezorty mohli v zmysle kompetenčného zákona alebo rozhodnutia vlády poskytovať dotácie na pokrytie aspoň časti vzniknutých škôd,
 •  vytvoriť dočasné kompetenčné centrum, ktoré by v spolupráci s jednotlivými rezortami pripravili konkrétnu „objednávku“ pomoci pre príslušné segmenty,
 • toto kompetenčné centrum by v zmysle horeuvedeného zadania sprocesovalo potrebné schémy a výzvy pomoc, vrátane ich implementácie.

 

SaS: Semafor zdravia by projektnsk

 


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 231 nakazených a viac ako 2-tisíc vyliečených, počet úmrtí sa zvýšil na 693 (23. 11. 2020)
 Koronavírus: Na Slovensku potvrdili ďalších 27 úmrtí na covid-19. Za sobotu zistili 984 pozitívnych z 5691 PCR testov (22. 11. 2020)
 Richard Sulík predstaví svoj pandemický plán. Rátať by mal s 36 obvodmi, prezradil (22. 11. 2020)
 Strana Spolu spúšťa petíciu za otvorenie škôl (22. 11. 2020)
 Video: Slováci nebudú môcť bez očkovanie na Covid cestovať. Naznačujú to európski lídri, tvrdí Matovič (22. 11. 2020)
 ŠTÚDIA: Nákaza koronavírusom vytvára imunitu na najmenej pol roka (21. 11. 2020)
 V Česku za piatok zaznamenali 5809 nových prípadov nákazy (21. 11. 2020)
 Čína začala masové testovanie na COVID-19 v meste Tiencin, spôsobil to najmä komunitný prenos (21. 11. 2020)
 Koronavírus: Potvrdili ďalších 30 úmrtí na covid, PCR testy odhalili 1861 infikovaných, pozitivita je 17,6 % (21. 11. 2020)nasledujúci článok >>
Ústavnoprávny výbor tretí deň vypočúva kandidátov na generálneho prokurátora (foto)
<< predchádzajúci článok
Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 231 nakazených a viac ako 2-tisíc vyliečených, počet úmrtí sa zvýšil na 693

Foto: Sulíkov plán má 20 strán, navrhuje napríklad aj zadarmo rúška pre seniorov. Rieši aj odškodnenie prevádzok či systém na hraniciach - diskusné fórum čitateľov